Emulator

Mulator.pl to emulator systemu bankowego. Umożliwia zakładanie rachunków lokat i kredytów. Działa na pograniczu symulacji i rzeczywistości, gdyż operuje na rzeczywistych danych rynkowych, jak kursy walut, stóp procentowych i inflacji.

Symulator

Mulator.pl to symulator typowych operacji finansowych, takich jak kredyty, depozyty i procent składany. W symulacji wykorzystywane są rzeczywiste dane rynkowe lub wartości wybrane przez użytkownika.

Kalkulator

Mulator.pl to zestaw kalkulatorów finansowych - elementów symulacji. Połączenie ich pozwala na projektowanie najbardziej złożonych i wymagających scenariuszy, przedstawiając obraz alternatywnej rzeczywistości.

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością pragniemy przedstawić innowacyjny portal finansowy. Poruszać w nim będziemy typowe i niecodzienne kwestie finansowe z możliwością przeprowadzenia kalkulacji związanych z omawianym tematem.

Ale to nie wszystko. Użytkownik zyskuje dostęp do programu, który jest symulatorem operacji i kredytów bankowych. Jego unikalną cechą jest dostosowanie się do potrzeb oraz możliwości klienta. Symulowane są przepływy, przychody i wydatki klienta lub grupy klientów (m.in. z możliwością ich urealnienia dzięki uwzględnieniu inflacji) .

Użytkownik może na bieżąco zobaczyć w ujęciu wartościowym i graficznym, jaki skutek finansowy dla jego budżetu domowego, przyniesie zakup produktu/ów bankowych w dowolnym przedziale czasowym (np. w okresie 4-miesięcznym, 2-letnim czy też 30-letnim). Na podstawie nieskończonej ilości symulacji na jakie pozwala system mulator.pl, użytkownik będzie mógł bardzo dokładnie oszacować i zweryfikować swój potencjał finansowy, z wizualizować go za pomocą obrazu z monitora bądź wydruku i dzięki temu wybrać rozwiązanie najbardziej bezpieczne. Użytkownik będzie w stanie oszacować zarówno długo jak i krótkoterminową kondycje finansową.

W skrócie:

System mulator.pl

Każdy użytkownik po zalogowaniu otrzyma

  • pozwoli dokonać rzetelnych symulacji finansowych,
  • pomoże w decyzjach dotyczących produktów finansowych
  • umożliwi zaplanowanie budżetu domowego
  • ułatwi monitorowanie wydatków
  • system symulacyny kredytów i depozytów
  • notowania kursów walut
  • notowania stawek referencyjncych
  • notowania inflacji